کاتتر پی وی سی اسکرپر مدفوع

آب و هوای بهتر منجر به حیواناتی با عملکرد بهتر می شود.و بدون وجود سیستم های مناسب انتقال هوا، حتی بهترین سیستم غرفه، پرنده یا لانه نیز مطابق انتظارات عمل نمی کند.به همین دلیل است که محصولات تهویه مناسب و کنترل آب و هوا برای موفقیت هر عملیاتی حیاتی هستند.از ساده ترین تا پیچیده ترین طراحی سیستم، KEMIWO®محصولات تخصصی و قابل اعتماد تهویه را برای رفع هر نیاز ارائه می دهد.چهار نوع مختلف سیستم کنترل وجود دارد: