اطراف قلم مصنوعی

مزیت تخته پلاستیکی این است که تخته ها را می توان به سرعت و به راحتی تمیز کرد.علاوه بر این، تخته ها در برابر محیط خورنده خوک (کود و ادرار) مقاوم هستند که بهداشت عالی را در انبار شما تضمین می کند.علاوه بر این، می توانید بین یک دیوار کاملا مصنوعی یا نیمه مصنوعی یکی را انتخاب کنید.ما همچنین می توانیم تخته های پلاستیکی را با گواهی کلاس آتش نشانی عرضه کنیم.